İnsan Kaynakları Uygulamalaları

İnsan Kaynakları Uygulamalaları

İşe Alım Sürecimizin amacı İnsan Kaynakları Politikamızla uyumlu, organizasyonumuzdaki açık pozisyonlar için uygun nitelik ve yetkinliklere sahip insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır.

Bu yetkinlikler;

 • Yön Belirleme
 • Takım Çalışması
 • İletişim
 • İşbirliği Geliştirme
 • Sonuç Odaklılık
 • Yaratıcılık ve Girişimcilik
 • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
 • Farklılıklara Uyum ve Yönetme
 • Müşteri Duyarlılığı, başlıkları altında toplanmaktadır.

Adayların yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun niteliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü veya birkaçı uygulanır. Bu adaylarla, İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili iş birimleri gerekli görüşmeleri yapar.

 • İngilizce Sınavı
 • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
 • Kişilik Envanteri

Tüm değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın hızla şirketimize entegre olmalarını sağlamak amacıyla, Oryantasyon Programı düzenlenir. Bu program dahilinde,

 • Şirket tanıtımı, Şirket vizyon, strateji ve hedefleri
 • İnsan Kaynakları stratejileri ve uygulamaları
 • Fonksiyon ve pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler aktarılır.

Performans Yönetimi, Entek çalışanlarının şirket hedefleri doğrultusunda bireysel performansının yönetilmesi, gerekli bilgilendirmenin, görüşmelerin, zamanında ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi sürecini kapsamaktadır.

Bu değerlendirmenin sonuçları doğrultusunda, kariyer gelişimi / yedekleme, ücretlendirme ve bireysel gelişim politikalarına yön verilmektedir.

Tüm çalışanlarımız için şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışan performansı ve işin gerekleri ile ilgili olarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanmakta ve yıl içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca yıl içerisinde önceliklerin değişmesi ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde tüm çalışanlarımız için eğitim planı dışında talep edilen eğitimler de gerçekleştirilmektedir.

Ünvandan ve fonksiyondan bağımsız, işi ayrıştıran faktörlere dayalı iş değerlendirme yöntemimiz ücret sistemimizin alt yapısını oluşturmaktadır. Stratejilerimizi destekleyen, rekabetçi, adil, yetkin insan kaynağını, yapılan işin boyutu ve sektörün yapısına uygun olarak ücretlendiren, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive eden bir ücret sistemi kullanılmaktadır.

Ücret artışı senede bir kere Ocak ayında gerçekleştirmektedir. Ücretler yılda 12 maaş 4 ikramiye olmak üzere brüt 16 maaş olarak ödenmektedir.

Her yıl bağımsız bir araştırma şirketi tarafından, şirketimiz çalışanlarına verdiği değerin bir göstergesi olarak, “Çalışan Bağlılığı Araştırması” uygulamaktadır.

Bu uygulama ile çalışma ortamından, şirket yönetimine, performans değerlendirme sisteminden, kurum içi iletişime, ücret/yan haklar dahil çok farklı boyutlarda sorgulama yapılarak çalışanların beklenti ve değerlendirmeleri alınıp, iş hayatındaki memnuniyet ve bağlılık düzeyini ölçülerek, iyileştirmeye yönelik faaliyet planları oluşturularak hayata geçirilmektedir.