Entek, elektrik ve buhar üretim faaliyetlerini yürütürken; çalışanlarının, yüklenicilerinin ziyaretçilerin ve çevre halkının sağlık ve emniyetinin sağlanması ile çevrenin korur ve birinci planda tutar. Bu alanlardaki uygulamalarını sürekli şekilde iyileştirmeyi hedefler.

Entek, elektrik ve buhar üretim faaliyetlerini doğal kaynakların temininden ürün oluşumuna kadar her aşamada sürdürülebilir gelişme ilkesi ile entegre ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Koç Holding kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikaları ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirir.

Entek, çalışanlarının ve yüklenicilerinin emniyetli bir çalışma ortamına sahip olma hakkı ve çevreyi koruma sorumluluğu ile faaliyetlerini yürütür. Tüm iş kazalarının önlenebilir olduğunun farkındalığı ile çalışanlarının, yüklenicilerinin, ziyaretçilerinin, toplumun ve çevrenin emniyet ve sağlığını birinci plana alır.

Bu yüksek kalite, çevre, sağlık ve güvenlik standartlarına ulaşmak için Entek;

  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının performansını ölçer ve sürekli iyileştirme için gerekli aksiyonları belirler,
  • Çalışanlarının kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki iyileştirmelere aktif katılımlarını sağlar ve bu alandaki başarıları ödüllendirir,
  • Çalışanları için geçerli olan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını tüm yüklenici ve ziyaretçilerin emniyeti için de sağlar,
  • Yasal gerekliliklere, Koç Holding kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyar,
  • Gerekli kaynakları temin eder.

Entek, enerji tesislerinin işletme ve bakımında mevcut en iyi teknoloji ve uygulamaları kullanarak havayı, suyu ve toprağı faaliyetleri nedeniyle yaratabileceği olumsuz etkilerden korumayı hedefler.

Sağlık, Emniyet, Çevre, Kalite (SEÇ-K) ve Enerji Yönetimi Politikası