Entek olarak 1995 yılından bu yana faaliyette bulunduğumuz enerji sektöründe topluma, doğaya ve gelecek nesillere saygı bilinciyle üretim yapıyor, sürdürülebilir bir dünya için yenilikçi çözümler sunmayı odağımıza alarak ülkemize değer katmak için çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bağlı olduğumuz Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un “En önemli sermayem insan kaynağımdır” felsefesini benimseyerek oluşturduğumuz kültürümüz ile tüm süreçlerimizi, insan odaklı bakış açımızla geliştiriyoruz.

Yenilenebilir enerji üretimine odaklı yatırımlarımızla enerji üretim ve ticaretinde önde gelen oyunculardan biri olma ve blockchain, e-mobilite, akıllı sistemlere dayalı katma değerli enerji çözümleri üretme hedeflerine ulaşmak için takip ettiğimiz yönetim felsefemizi; insana ve çevreye dost, ekonomik değer üretmeye odaklı, sürdürülebilir bir iş modeli ortaya koymak olarak belirledik. Benimsediğimiz düşük karbonlu ekonomi modelimizle, gelecek yatırımlarımızda da yenilenebilir enerji kaynaklarını ve karbonsuz, sıfır emisyonlu teknolojileri kullanmayı hedefliyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra yeni nesil enerji teknolojilerine de yatırım yapmayı odağımıza alarak, 2020 yılında enerji tüketimlerinde dönüşüm getirecek enerji verimliliği ve yerinde enerji üretimi projelerini hayata geçirmek üzere Enerji Çözümleri organizasyonunu kurduk. Bu organizasyon çatı üstü güneş enerjisi, ORC gibi öz tüketime yönelik uygulamalardan enerji verimliliği projelerine, elektrik satışı ve ticaretinden enerji depolama sistemlerine kadar birçok alanda faaliyet göstermektedir. Günümüzde elektrik üretimi faaliyetlerimizi Kocaeli’nde yer alan doğal gaz santrali, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurulu Hidroelektrik santralleri ve iki rüzgar santralimiz ile gerçekleştirmekteyiz.

Elektrik enerjisinde yeni nesil öncü şirket olma vizyonumuzla, gelecek nesiller ve sürdürülebilir bir dünya için yenilikçi çözümler ve kaliteli enerji üretme misyonumuzla performansımızı sürekli yükseltmeyi amaçlıyoruz.