Elektrik enerjisi dünyası hızla dönüşürken Entek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, yeni nesil teknolojileri ve uygulamaları devreye alarak büyümeye devam ediyor. Yönetim felsefemiz, insana ve çevreye dost, ekonomik değer üretmeye odaklı sürdürülebilir bir iş modeli ortaya koymaktır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin sosyal, çevresel, ekonomik performansını ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkılarımızı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda paydaşlarımıza sunuyoruz.

2022 Sürdürülebilirlik Raporu

2021 Sürdürülebilirlik Raporu

2020 Sürdürülebilirlik Raporu